Empreses

L'assessorament i professionalitat que necessita la teva empresa

Empresa

A l’hora de contractar una pòlissa de danys per la nostra empresa se’ns plantegen una sèrie de dubtes:  què forma part del mobiliari, existències i maquinària? com fem la valoració d’aquests bens ? La nau és de lloguer, ens convé assegurar l’edifici que hem llogat? Si l’empresa no pot treballar per causes externes, seria interessant contractar la garantia de pèrdua de beneficis ? quina modalitat ?

L’assegurança d’una pòlissa pime és complexe, per això és important tenir un bon assessorament i tenir el risc ben assegurat, evitant així les infraassegurances i les declaracions incorrectes.

Responsabilitat civil

Som una empresa del sector de la construcció, tenim 10 treballadors, alguns d’ells són autònoms, també tenim tècnics en plantilla. Sabem que hem de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil, però quins capitals són els recomanats? quin límit per víctima? hem de donar cobertura als treballadors subcontractats?  tenim la necessitat de cobrir els danys patrimonials primaris?   t’oferim un assessorament personalitzat per la teva activitat.

Directius D&O

La responsabilitat civil d’administradors i directius ( D&O ) dóna cobertura als danys causats per actes i pràctiques incorrectes en l’exercici del càrrec.

Tenim la necessitat de contractar aquest tipus de producte?

Les persones que no són directius, però tenen poder de representació, l’haurien de contractar?

El règim legal és molt estricte i complex, la contractació de la pòlissa D&O dóna a l’equip gestor de la societat la protecció necessària per desenvolupar la seva tasca amb la tranquil·litat de no arriscar el seu patrimoni personal. 

Multi-risc empresarial

La pòlissa multirisc empresarial  dóna cobertura tant a la responsabilitat civil com els danys que pugui patir la teva empresa.

Averia de maquinària

Puc assegurar els danys que pugui tenir la maquinària de la meva empresa? i la maquinària que tinc llogada a tercers? 

Flotes de vehicles

A partir de 10 vehicles podem tenir un preu especial pels vehicles, el què pot comportar un bon estalvi.

Ciber-riscos

En els últims anys han anat en augment els delictes informàtics, atacs cibernètics, esdevenint una gran preocupació pel sector empresarial. Es dóna cobertura a diferents riscos com poden ser ciberextorció, interrupció de la xarxa o pèrdua de beneficis i frau en transferència de fons.

Aquesta assegurança s’ha convertit en necessària en els darrers temps, tot està informatitzat i cada cop més ens és necessari tenir protegit tota la informació que tenim a l’ordinador.   

Conveni col·lectiu

Estem al sector del metall, sé que he de tenir l’assegurança de conveni, amb quina companyia em pot sortir millor? Quins capitals estic obligat a cobrir?

Transport de mercaderies

Em preocupa el què pugui passar amb el transport d’unes determinades mercaderies, puc assegurar-ne el robatori? Depenent de la nostra activitat, quin tipus de pòlissa de transport em surt més a compte, per viatge concret, anual per matrícula o anual per facturació?

Espectacle

La nostra associació de veïns ha organitzat una festa a l’aire lliure però ens fa por el mal temps. Puc assegurar les despeses en cas que s’hagi de suspendre l’espectacle ?

Interessat en els nostres serveis?

Demana’ns informació sense compromís.