Salut / Subsidi

Perquè la salut no sigui una qüestió de preu

Salut

És una realitat que l’assistència mèdica que obtenim de la seguretat social és cada vegada més precària, no només per les llargues llistes d’espera en cas de les especialitats, proves i intervencions, sinó també per la limitació del temps que s’ha imposat als professionals per portar a terme les visites. Tots aquests factors  han fet  incrementar de manera extraordinària la demanda de les assegurances de salut privades i això ha permès que avui en  dia es pugui parlar d’assegurança de salut mèdica privada feta a mida, és a dir, que cada persona pugui escollir no només els centres mèdics, i especialistes pels que vol ser atès,  sinó que pugui escollir  les cobertures, l’àmbit geogràfic i el tipus de copagament, aconseguint així  que el fet de tenir una assegurança de salut privada no sigui una qüestió de preu.  

També existeixen les assegurances de salut col·lectives. Si formes part d’un grup homogeni com pot ser treballadors o socis d’una mateixa empresa, membres d’una associació o col·legi professional, es pot contractar una assegurança de salut col·lectiva aconseguint primes molt més competitives i una desgravació fiscal important. A més, l’assegurança amb unes condicions especials, atorgarà un valor afegit a l’associació, col.lectiu del que formes part o a la teva empresa. 

Subsidi

Els autònoms sí es poden posar malalts! Sigues previsor, si estàs malalt o has tingut un accident i no pots treballar, mantén el mateix nivell d’ingressos mentre t’estàs recuperant.

La Seguretat Social no dóna suficient cobertura al treballador autònom, el qual  sinó treballa no cobra i no pot fer front a les despeses fixes que té de l’empresa, ni al nivell de vida particular del dia a dia. 

Amb l’assegurança de subsidi pots comptar amb un import diari mentre no pots treballar, també és interessant fer-la a mida depenent de les circumstàncies concretes de cadascú.

Interessat en els nostres serveis?

Demana’ns informació sense compromís.