Quan i com es pot cobrar una assegurança de vida?

Davant d’una època tan incerta com la que estem tenint, és normal preocupar-se, encara més, pel benestar i la protecció de la nostra família. Sabem que la mort, malaltia de gravetat o invalidesa d’un ésser estimat són les contingències més greus a les quals ens podem enfrontar i, a més, no es poden predir. En aquest sentit, la contractació d’una assegurança de vida et permet garantir la seguretat d’uns ingressos per a la teva família o per a tu mateix en cas que, malauradament, es produís algun d’aquests esdeveniments.

Precisament, quan una persona contracta una pòlissa de vida, els seus familiars o éssers estimats poden rebre un ajut econòmic com a indemnització en cas de la seva mort. Igualment, una persona que contracti aquest producte pot mantenir el seu ritme de vida si pateix un accident i queda incapacitat permanentment.

Ara bé, existeixen tota una sèrie de requisits per poder rescatar una assegurança de vida. És a dir, hi ha tràmits que s’han de dur a terme per poder sol·licitar els diners a la teva asseguradora correctament. A més, tot això s’ha de fer en un termini de temps determinat.

Així doncs, si la teva família o tu mateix us veieu en la necessitat de rebre la corresponent indemnització, t’indiquem el que has de fer pas a pas.
Abans de res, aprofitarem per recordar-te alguns conceptes bàsics, perquè puguis entendre amb més facilitat què inclou la teva pòlissa:

Assegurat: la persona física titular de l’assegurança.
Beneficiari: es refereix a la persona (física o jurídica), titular del dret a la indemnització, i que és escollida per tu. Pots ser tu mateix, algun familiar o propparent.

Quin és el termini per rescatar una assegurança de vida?

És important que sàpigues que aquesta gestió s’ha de dur a terme poc després que tingui lloc el sinistre. De fet, el termini de temps que té l’assegurat o els beneficiaris per comunicar a l’accident o mort és de 7 dies.

Requisits per rebre la indemnització

Abans de res, el beneficiari de l’assegurança ha de justificar degudament la seva personalitat, o bé, la seva condició de beneficiari. Tota aquesta informació està reflectida a la pòlissa de l’assegurança, però cal presentar una fotocòpia del DNI i de l’acta de naixement. La resta de la documentació que s’ha de presentar és la següent:

En cas de defunció

El certificat de defunció de la persona assegurada.
Certificat del metge de l’assegurat. En aquest document s’ha d’indicar l’origen, evolució de la malaltia o accident que hagi causat la mort de qui va contractar l’assegurança. Si la mort ha estat per accident, es requereix testimoni de les diligències judicials.

Certificat de Registre d’Actes d’Últimes Voluntats. Còpia de l’últim Testament o acta notarial de Declaració d’Hereus o Acte Judicial de Declaració d’Hereus.

Autoliquidació total o parcial de l’Impost de Successions o liquidació administrativa parcial.

En cas d’Incapacitat permanent

Certificat emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, declarant la incapacitat absoluta i permanent de l’assegurat.
Certificat del metge que hagi assistit a l’assegurat en què s’indiqui l’origen, evolució i naturalesa de la malaltia o accident causant de la incapacitat, així com el seu grau i pronòstic.
L’assegurat podrà sol·licitar informe o proves complementàries si ho considera necessari.

Quant paga una assegurança de vida en cas de mort?

La suma total que paga l’assegurança en cas que mori el beneficiari és el capital garantit a la pòlissa.

Els diners seran pagats sempre que s’hagi lliurat tota la documentació, i aquesta hagi estat revisada i aprovada. Pel que fa al tema del pagament de la indemnització, acostuma a ser bastant ràpid. L’asseguradora habitualment paga en un termini de 30 dies, des del moment de la presentació de tots els documents.

Si per algun motiu no s’ha efectuat el pagament dins dels tres mesos des de la data que es va produir el traspàs o accident, és possible fer una reclamació formal.

La fiscalitat en el rescat d’una assegurança de vida

Sempre cal tenir en compte que el cobrament de l’assegurança de vida s’ha de tributar per l’Impost de Successions. És a dir, els impostos i recàrrecs que s’hagin de pagar per aquesta pòlissa van a càrrec de l’assegurat, o bé, del beneficiari.

En definitiva, tot té el seu procediment i cal estar ben informat. Deixa’ns que t’assessorem i resolem tots els teus dubtes.

Leave a Reply