Principals canvis fiscals que afecten als autònoms

Aquest 2021 ha arrencat amb importants canvis i novetats pels professionals autònoms en matèria fiscal, en cotització i jubilació, que no poden passar per alt; doncs, entre altres coses, marcaran la comptabilitat de les seves empreses durant tot l’any. A més, en la gran majoria dels casos aquestes modificacions acostumen a anar associades a haver de pagar més i aquesta és una dinàmica que es repeteix any rere any, fins i tot en plena pandèmia de la Covid-19.

Canvis relacionats amb cotització i increment de quotes

Des de gener de 2021 s’incrementa la cotització per cessament d’activitat i contingències professionals un 0,3%. A efectes pràctics això implica pagar entre 3 i 12 euros més cada mes, en funció de la base de cotització escollida.

A aquest increment també cal sumar-li la pujada, prevista per al 2020, que no es va poder aplicar a temps i això va fer que les quotes d’octubre i novembre del 2020,  Seguretat Social  cobrés a tots els autònoms un càrrec extra per compensar la pujada de cotització que la pròpia Administració no havia realitzat a temps al gener d’aquest any.

Així doncs, els autònoms comencen 2021 amb una pujada en la seva quota i un deute pendent de 2020 d’entre 22 i 98 euros (segons cotitzin per la base mínima o màxima) que no saben molt bé quan l’hauran de pagar. De moment, encara no hi ha informació clara, l’únic que s’ha assegurat des del Ministeri de Seguretat Social és que no caldrà pagar el deute d’un sol cop. El més segur és que l’import total es fraccioni en  quotes que es cobraran en diferents mesos al llarg d’aquest 2021.

A més, també cal assenyalar que estan negociant la possibilitat d’establir un sistema de cotització per als autònoms basat en ingressos reals. Tot i que encara no hi ha hagut molts avenços en aquest tema, es creu que podria arribar a implantar-se enguany.

Ampliació de l’edat de jubilació a 66 anys

Aquest any també arriba amb canvis pel que fa a l’accés a la jubilació i la quantia de la prestació que cobraran els autònoms que posin fi a la seva vida laboral. Des de gener, l’edat de jubilació per a treballadors per compte propi i assalariats és de 66 anys, a no ser que hagin complert els 65 anys i tinguin 37 anys i 3 mesos o més cotitzats.

A més, per calcular la pensió, a partir d’ara es tindran en compte els últims 24 anys cotitzats per calcular la base reguladora, en lloc dels 23 que es revisaven fins a finals de 2020.

No obstant això, en el cas dels autònoms jubilats, tenim bones notícies perquè els pressupostos generals de l’Estat (PGE) estableixen la revaloració de les pensions basant-se l’IPC. En conseqüència, les pensions pujaran un 0,9% respecte a allò que es cobrava l’any passat. La pujada mitjana és d’una mica menys de 7 euros al mes, el que implica cobrar uns 81 euros més a l’any.

L’habitual pujada d’impostos de cada any

Les pujades d’impostos també són habituals quan comença un nou exercici fiscal. En aquest cas s’ha augmentat el tipus impositiu de l’IRPF en un 2% per a les rendes més altes. També, apugen els impostos aplicables a les primes de les assegurances, cosa que afecta directament els autònoms, que solen tenir contractades diverses pòlisses com la d’assegurança de subsidi, salut o les pòlisses de responsabilitat civil (RC).

D’altra banda, per adaptar la normativa espanyola a les pretensions de la Unió Europea de lluitar contra el canvi climàtic, a partir del juliol s’aplicarà un nou impost a empreses i professionals que recorrin als plàstics d’un sol ús. Es creu que serà un gravamen indirecte que afectarà la fabricació, importació o adquisicions intracomunitàries.

Mesures per lluitar contra el frau fiscal

Però, afortunadament, no totes les novetats fiscals impliquen pagar més. Actualment, està en redacció un projecte de llei de mesures per lluitar contra el frau fiscal, i dins d’ell és possible que es redueixin els recàrrecs que s’apliquen, quan els contribuents es retarden a l’hora de presentar les seves autoliquidacions d’IRPF, IVA i Impost de Societats. La idea és que el recàrrec no s’apliqui de cop, sinó aplicar primer un recàrrec d’un 1% i després anar pujant-lo mes a mes si el contribuent segueix sense complir amb la seva obligació.

Amb l’objectiu de lluitar contra el frau fiscal, una altra de les mesures que es preveu en el projecte de llei és limitar encara més els pagaments en efectiu per operacions entre professionals i empresaris, passant a ser de 1.000 euros la quantitat màxima que es pot pagar en efectiu. No obstant això, no patirà canvis la quantitat màxima de pagament en efectiu entre particulars i professionals o empresaris, que seguirà sent de 2.500 euros.

Sens dubte aquest any ha començat amb importants novetats en cotització, impostos i en aspectes relacionats amb la jubilació que afecten de ple als autònoms. A Piñero volem informar-te, perquè estiguis al dia de les teves obligacions. A més, posem al teu abast les assegurances més completes per als professionals per compte propi, perquè estiguis cobert davant de qualsevol contratemps.

Leave a Reply