Política de privacitat

A PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.


Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball


Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.


Finalitat:

Realitzar els processos de selecció de personal.


Legitimació:

Execució dun contracte.


Destinataris:

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.


Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com


Procedència:

El mateix interessat


Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.

B61184230

C/ Pere III, núm. 26, 1r – 08242 – Manresa – BARCELONA

938722935

pinero@asspinero.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Dos anys des de la darrera interacció.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió dels currículums Vitae lliurats pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de clients


Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.


Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions promocionals.


Legitimació:

Execució dun contracte.

Interès legítim del Responsable.


Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.


Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com


Procedència:

El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.

B61184230

C/ Pere III, núm. 26, 1r – 08242 – Manresa – BARCELONA

938722935

pinero@asspinero.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).

 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).

 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web


Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.


Finalitat:

Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions promocionals


Legitimació:

Execució dun contracte.

Consentiment de linteressat.

Interès legítim del Responsable.


Destinataris:

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.


Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com


Procedència:

El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.

B61184230

C/ Pere III, núm. 26, 1r – 08242 – Manresa – BARCELONA

938722935

pinero@asspinero.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, al seu cas, l’enviament de comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió de clients potencials que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).

 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).

 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de proveïdors


Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.


Finalitat:

Gestionar la prestació dels serveis contractats


Legitimació:

Execució dun contracte.

Interès legítim del Responsable.


Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.


Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com


Procedència:

El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.

B61184230

C/ Pere III, núm. 26, 1r – 08242 – Manresa – BARCELONA

938722935

pinero@asspinero.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).

 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).

 • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els pagaments corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades del personal


Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.


Finalitat:

Gestionar la relació laboral


Legitimació:

Execució dun contracte.

Compliment duna obligació legal.


Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació estatal per a la formació a l’ocupació (Fundae).


Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com


Procedència:

El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.

B61184230

C/ Pere III, núm. 26, 1r – 08242 – Manresa – BARCELONA

938722935

pinero@asspinero.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, si escau. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb lentitat i durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).

 • Compliment duna obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió d’accidents laborals, si és el cas. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals; Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; Reial Decret Legislatiu 8 /2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social; laboral a la jornada de treball, RGPD arts 6.1.ci 9.2.b). Reial Decret 902/2020, de 13 doctubre, digualtat retributiva entre dones i homes.

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).

 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de fer el pagament de les nòmines (requisit contractual).

 • Fundació estatal per a la formació a l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació d’empleats (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades per a l’exercici dels drets dels interessats


Informació bàsica sobre Protecció de dades


Responsable:

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.


Finalitat:

Gestionar i atendre les sol·licituds dels interessats en l’exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades.


Legitimació:

Compliment duna obligació legal.


Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Autoritats de control, Organismes de l’administració pública i Defensor del Poble, si és el cas.


Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com


Procedència:

El mateix interessat

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.

B61184230

C/ Pere III, núm. 26, 1r – 08242 – Manresa – BARCELONA

938722935

pinero@asspinero.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar i atendre les sol·licituds dels interessats en l’exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per resoldre les sol·licituds i almenys durant tres anys per atendre possibles reclamacions.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Compliment d’una obligació legal: gestionar i atendre les sol·licituds dels interessats en l’exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades (RGPD, art.6.1.b)

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Autoritats de control, Organismes de l’administració pública i Defensor del Poble, si és el cas., amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds i les possibles reclamacions (requisit legal).

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.pineroassegurances.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a PIÑERO GNS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.

 • Adreces postals i electròniques.